AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO RomaniaSIMAVI

Soluţie educaţională integrată pentru şcolile din Emiratele Arabe Unite

În actuala economie a cunoaşterii, educaţia pare a fi cheia care asigură succesul la nivel global. Ministerul Educaţiei din Emiratele Arabe Unite recunoaşte importanţa educaţiei şi este pregătit pentru a face o investitie pe termen lung pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ şi de a oferi tuturor elevilor acces egal şi gratuit la educaţie, în vederea dezvoltării abilităţilor indispensabile provocărilor societăţii moderne.

Portal Educaţional pentru Ministerul Educaţiei din Emiratele Arabe Unite

În Emiratele Arabe Unite, SIVECO Romania, în parteneriat cu Microsoft, ITQAN (EAU) şi ITWorx (Egipt) au pus în aplicare un portal educaţional naţional, care reprezintă cea mai mare implementare de SharePoint 2007, deservind peste 30,000 de elevi. Portalul oferă elevilor, părinţilor, personalului administrativ din Emiratele Arabe Unite, dar şi publicului larg informaţii online despre educaţie, putând fi accesat de oriunde.

Accesul liber la portal încurajează o bună comunicare între părţile implicate şi, în acelaşi timp, susţine transparenţa transferului de informaţii. Portalul oferă un set de aplicaţii adecvate pentru diseminarea de informaţii şi servicii educaţionale, cu scopul de a oferi anumite beneficii comunităţii.

Soluţia se bazează pe Microsoft Connected Education Framework, oferind o soluţie flexibilă şi extensibilă, şi reprezentând o bază sigură pentru dezvoltările ulterioare. Portalul Educaţional este capabil să comunice cu un gateway, care expune Ministerul Educaţiei şi alte organizaţii guvernamentale relevante către utilizatori online, printr-un singur punct de acces. Arhitectura soluţiei urmăreşte modelul de proiectare Service Oriented Architecture (SOA).

Descrierea generală a Portalului: Beneficiarii Portalului Educaţional sunt:

eContent pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional în Emitele Arabe Unite

În 2008, departamentul de IT din cadrul Ministerului Educaţiei din EAU a ales ca partener SIVECO Romania, pentru dezvoltarea unui proiect având drept scop susţinerea procesului de predare şi învăţare în şcolile publice prin utilizarea de instrumente IT, în special lecţii digitale educaţionale.

Obiectivul principal al proiectului a fost de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ şi de a îmbunătăţi utilizarea tehnologiei informaţiei în procesul de predare/învăţare, în învăţământul preuniversitar.

Soluţia educaţională oferită de SIVECO Romania este concepută ca un instrument suplimentar pentru elevi şi profesori, în conformitate cu metodologii care urmăresc obiective specifice ale avantajelelor tehnologiei informaţiei în educaţie şi includ utilizarea computerului în activităţile şcolare.

De ce conţinut educaţional oferit de SIVECO Romania?

Soluţia educaţională SIVECO Romania, pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional în EAU, cuprinde:

* În acest proiect SIVECO Romania a beneficiat de sprijinul şi implicarea profesorilor locali şi a departamentul IT din cadrul Ministerului Educaţiei, în procesul de creare şi personalizare a conţinutului educaţional. Ca urmare, lecţiile interactive dezvoltate urmăresc profilul cultural şi educaţional al ţării.

Viziunea pe termen lung a Ministerului Educaţiei din Emiratele Arabe Unite este de a se asigura că sistemul educaţional urmează standardele educaţionale internaţionale şi pregăteşte elevii pentru o viaţă benefică şi productivă. Deasemenea, strategia educaţională are ca scop sprijinirea elevilor în dezvoltarea de noi abilităţi, indispensabile provocărilor din societate modernă şi să dobândească abilităţi specifice, necesare pentru secolul 21, cu scopul de a contribui la dezvoltarea întregii comunităţi.