AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO RomaniaSIMAVI

Soluţie complexă de eLearning pentru şcolile din Cipru

Ministerul Educaţiei şi Culturii (MoEC) din Cipru îşi focusează eforturile pentru  asigurarea unei dezvoltări durabile, punând accent pe crearea modelelor şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru provocările noului mileniu. Factorii de decizie recunosc că schimbări semnificative trebuie să aibă loc în mai multe domenii, în special cu privire la utilizarea tehnologiei informaţiei în educaţie.

Obiectivul principal al proiectului este acela de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ cipriot, prin introducerea şi creşterea gradului de utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predare/învăţare, în învăţământul preuniversitar.

Ministerul Educaţiei şi Culturii are ca scop încurajarea tehnicilor inovatoare de predare şi învăţare şi stimularea creativităţii în rândul cadrelor didactice şi a elevilor, oferind un cadru propice pentru dezvoltarea unor proiecte colaborative, care să permită actorilor implicaţi în sistemul educaţional să participe efectiv la dezvoltarea societăţii informaţionale şi a economiei bazate pe cunoaştere.

Componentele proiectului

1. Implementarea platformei naţionale de eLearning – proiectul DIAS

Proiectul a constat în livrarea către Ministerul Educaţiei şi Culturii din Cipru, a unei platforme integrate de învăţare şi colaborare, formată dintr-o suită de aplicaţii de management educaţional şi de colaborare, construite şi deplin integrate cu tehnologia Microsoft Learning Gateway.

Platforma integrată de eLearning pentru învăţământul preuniversitar din Cipru targetează:

Soluţia eLearning include:

2. Implementare de conţinut digital educaţional în şcolile cipriote

Proiectul este special customizat pentru a satisface pe deplin cerinţele Ministerului Educaţiei şi Culturii din Cipru. Soluţia se bazează pe librăria AeL eContent, tradusă şi mapată pe curricula naţională, şi acoperă 13 materii: Matematică, Engleză, Fizică, Chimie, Franceză, Tehnologie, Noţiuni de bază în Inginerie Mecanică, Electronică aplicată, Materiale de construcţii şi construcţii, Artă aplicată, Artă decorative, Tehnologie hotelieră and servicii de alimentaţie publică, Tehnologie de prelucrarea lemnului. Toţi profesorii implicaţi în proiect au beneficiat de sesiuni de formare.

Soluţia livrată către MoEC în Cipru include un total de 512 unităţi DEC (conţinut digital educaţional), totalizând peste 21,000 de obiecte individuale de învăţare. Lecţiile interactive au fost special concepute pentru a acoperi toate obiectivele specifice de predare pentru toate cele 13 materii. Lecţiile au un nivel înalt de interactivitate, conţin simulări şi experimente, într-un mediu virtual securizat.

Conţinutul este potrivit atât pentru studiul asincron, cât şi ca un instrument pentru utilizarea la clasă, de către profesor, menit să sprijine şi să îmbogăţescă mediului de învăţare. Conţinutul acordă o atenţie deosebită metodologiei pedagogice aplicate atunci când se folosesc manuale şi abordării pedagogice aplicate atunci când se utilizează calculatoare.

AeL eContent include:

Obiectivul principal al introducerii eLearning-ului în sistemul naţional de învăţământ cipriot este acela de a sprijini personalul didactic, elevii, părinţii şi comunitatea în realizarea obiectivelor lor pe termen scurt, mediu şi lung în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. Soluţia de eLearning AeL oferă pentru sistemul educaţional cipriot, prin funcţionalităţile sale, beneficii directe (în relaţie imediată cu utilizatorii) şi beneficii indirecte (care contribuie la dezvoltarea altor instrumente educaţionale) cu efecte asupra procesului de predare/învăţare. Procesul educaţional reprezintă elementul central de referinţă în conceptul, proiectarea şi crearea unui sistem educaţional modern, bazat pe tehnologie de ultimă generaţie.

Principalele beneficii ale soluţiei educaţionale oferite de SIVECO Romania sunt: