AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO RomaniaSIMAVI

Proiectul Naţional de Management al Educaţiei şi eLearning, Azerbaijan

Ministerul Educaţiei din Azerbaidjan are ca obiectiv introducerea tehnologiei in şcoli, oferind elevilor acces egal la educaţie, cu scopul de a crea mai multe posibilităţi pentru un viitor mai sigur, prin educaţie. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Ministerul Educaţiei a ales pentru implementarea unui proiect eLearning de succes pentru învăţământ, un consorţiu internaţional condus de ULTRA şi compus din SIVECO România, Microsoft, Hewlett-Packard şi Intel. Obiectivul principal al proiectului de eLearning din Azerbaidjan a fost acela de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional azer, prin introducerea instrumentelor IT&C şi creşterea gradului de utilizare a tehnologiei:

Obiective secundare:

Beneficiarii proiectului:

Conceput ca un program strategic pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ azer, proiectul are un impact pozitiv pentru diferite niveluri de utilizatori şi se adresează întregii societăţi, focusându-se pe dezvoltarea economiei naţionale. Principalii beneficiari sunt elevi, profesori, personalul administrativ din instituţiile educaţionale şi factorii de decizie din Ministerul Educaţiei.

Studenţii beneficiază de AeL, soluţia complexă de eLearning, care include o librărie de conţinut digital în azeră, cu lecţii interactive menite să crească motivaţia de a învăţa şi de a îmbunătăţi rezultatele elevilor. Elevii transformă astfel obligaţia de a învăţa în motivaţie, dezvoltă competenţe noi, devin mai implicaţi în procesul de învăţare şi mai încrezători cu privire la viitorul lor.

Componentele software ale proiectului (furnizate de SIVECO Romania)

Platforma de eLearning AeL

AeL School Manager (ASM)

Oferă suport pentru managementul şcolii, inclusiv:
De administrare şcolară (pe nivele de studiu, şcoli, componente, s.o)
Managementul săli de clasă/spaţii virtuale de învăţare
Managementul rezultatelor şcolare:

Gestionarea resurselor umane:

Baza de date Naţională a Educaţiei (NED)

Informaţii integrate într-o singura bază de date:

Date complete şi precise:

Sistem îmbunătăţit de colectare a datelor:

Migrare de date existente

Harta şcoală

Indicatori naţionali pentru educaţie (NEI)

Construit şi complet integrat cu principalele tehnologii Microsoft (Windows Server, SQL Server, Active Directory, SharePoint).

Exemple de indicatori monitorizaţi:

Au fost furnizate urmatoarele servicii:

Pentru ca Proiectul Naţional de Management al Educaţiei şi eLearning să înregistreze un impact pozitiv la nivel naţional, au fost alese tehnologii de vârf pentru şcolile din Azerbaijan. Modul în care tehnologia a fost implementată a fost unul dintre factorii de succes ai proiectului. Consorţiul care conduce proiectul a livrat Ministerului Educaţiei o soluţie integrată de eLearning, menită să îmbunătăţească administrarea şi managementul şcolar şi procesul de predare/învăţare, din învăţământul pre-universitar. Pe lângă livrarea de hardware şi instalarea software-ului, punerea în aplicare a programului a presupus instruirea profesională a personalului didactic azer, în utilizarea componentelor AeL, precum şi asigurarea de asistenţă tehnică şi livrarea materialelor educaţionale. Proiectul a fost conceput ca o soluţie completă la nivel naţional, menită să răspundă nevoilor sistemului de învăţământ Azer, pentru susţinerea pe termen lung a reformei educaţionale. Acest efort implică oferirea accesului liber şi egal la instrumente TIC pentru toţi elevii şi profesorii azeri, formarea continuă pentru cadrele didactice şi personalul administrativ, sprijin în instalarea şi mentenanţa infrastructurii IT şi punerea la dispoziţie a metodologiilor de evaluare pentru factorii de decizie din cadrul Ministerului.