AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO RomaniaSIMAVI

        1   2   3   4      

 

29 Martie 2011

Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea Sud-Muntenia

Universitatea Valahia din Târgovişte, în calitate de solicitant, împreună cu S.C. Infogrup SRL din Giurgiu, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu şi S.C. SIVECO Romania SA Bucureşti, în calitate de parteneri în cadrul proiectului de grant "Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea Sud-Muntenia", anunţă lansarea oficială a proiectului.


 

29 Ianuarie 2011

4830 de tineri vor beneficia de traininguri gratuite

Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

4830 de tineri vor beneficia de traininguri gratuite în cadrul proiectului "Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii si sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc"

Trei organizaţii îşi vor folosi expertiza pentru îmbunătăţirea competenţelor manageriale şi antreprenoriale ale tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani. Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă, Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat şi SIVECO Romania, au lansat joi, 27 ianuarie 2011, sub sloganul FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR, proiectul strategic "Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii si sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc", finanţat prin POS DRU, având o valoare de 17.230.435 lei şi care se deruleaza pe o perioadă de 36 de luni.
[Imagini de la eveniment sunt ataşate comunicatului de presă.]


 

25 Ianuarie 2011

Competenţe informatice prin proiectul TICFIN derulat de Institutul Bancar Român

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 3: "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie 3.2: "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: "Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii - TICFIN"
Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/53966
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Competenţe informatice prin proiectul TICFIN derulat de Institutul Bancar Român


 

10 Noiembrie 2010

Lansarea proiectului "Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit"

Lansarea proiectului "Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit".


 

12 Octombrie 2010

1.700 de femei vor participa la proiectul "Şanse egale pentru cariere de succes"

Proiectul urmăreşte creşterea oportunităţilor de angajare ale femeilor şi asigurarea egalităţii de şanse la locul de muncă


 

29 Septembrie 2010

Lansare proiect strategic "RURAL - Antreprenor", cofinanţat din Fondul Social European

Lansare proiect strategic "RURAL - Antreprenor", cofinanţat din Fondul Social European.


 

26 August 2010

1050 de şomeri din regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest vor participa la programe de formare profesională

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară nr. 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest
Contract nr.: POSDRU/ 82 / 5.1 / S / 59274 
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

1050 de şomeri din regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest vor participa la programe de formare profesională


 

4 August 2010

O nouă carieră - încă o şansă profesională!


 

25 Iunie 2010

A fost înfiinţată filiala din România a Platformei Tehnologice Networked European Software and Services Initiative (NESSI România)

SIVECO Romania este unul dintre iniţiatorii platformei NESSI România


 

6 Iunie 2010

600 de angajaţi din domeniul electrotehnic îşi vor perfecţiona pregătirea profesională

Proiectul "Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii angajaţilor şi managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerinţele actuale ale pieţei muncii" se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeşte în oameni!"


        1   2   3   4