AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO RomaniaSIMAVI

Elemente componente

 

Studiu asincron

Posibilitatea de a studia în ritmul propriu reprezintă avantaje majore atât pentru angajaţi cât şi pentru angajatori.


Click to enlarge

Detalii


 

Clasa virtuală

AeL oferă o parte importantă a serviciilor sale sub conceptul de Clasa Virtuală. Aceasta desemnează instruirea în sesiuni sincrone, conduse de instructor.

Click to enlarge

Detalii


 

Biblioteca virtuală

Are rolul de a înmagazina şi sistematiza o mare cantitate de informaţii şi materiale educaţionale.


Click to enlarge

Detalii


 

Managementul instruirii

Oferă posibilitatea gestionării şi monitorizării informaţiilor referitoare la cursuri, instructori, cursanţi, structura organizaţională, statistici, facilitând alocarea optimă a resurselor interne instituţiei în procesul de formare continuă.

Click to enlarge

Detalii


 

Rapoarte

Această secţiune este destinată rapoartelor şi statisticilor cu privire la desfăşurarea procesului de instruire din cadrul instituţiei (gradul de parcurgere sau finalizarea cursurilor, utilizatorii implicaţi în procesul de instruire).

Click to enlarge

Detalii


 

Administrare

Această secţiune permite gestionarea utilizatorilor şi a acţiunilor acestora în cadrul sistemului. Accesul este permis numai administratorilor sistemului.

Click to enlargeForum de discuţii

Reprezintă o modalitate de comunicare în cadrul instituţiei, public sau în grupuri dedicate, unde pot fi postate informaţii utile atât pentru persoanele direct implicate în procesul de training cât şi pentru ceilalţi angajaţi astfel încât să contribuie la mai buna informare în cadrul organizaţiei şi la consolidarea spiritului de echipă.

Click to enlarge


 

DICTUS

Acest modul facilitează găsirea rapidă şi uşoară a informaţiilor într-un volum foarte mare de date.

Click to enlarge

Detalii