AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO RomaniaSIMAVI

AeL Enterprise

Pentru majoritatea companiilor, investiţiile în resurse umane se numără printre cele mai importante, nu doar prin măsura lor valorică, ci şi prin semnificaţia pe care instruirea personalului o are pentru organizaţie. Investiţia în instruirea personalului existent sau nou angajat este una pe termen lung, de aici şi importanţa monitorizării acestui proces cu tot ceea ce presupune el.

AeL Enterprise este un instrument modern de instruire şi gestionare a pregătirii şi perfecţionării personalului din cadrul unei companii, fiind destinat atât instruirii asistate de calculator (Computer Assisted Learning – CAL), cît şi instruirii la distanţă/ne-asistată (Computer Based Training).

AeL Enterprise este construit după un model flexibil atât din punct de vedere organizaţional, cât şi din punct de vedere al materialelor de instruire gestionabile (se pot realiza sesiuni interactive cu ajutorul facilităţilor multimedia şi/sau al video-conferinţelor, iar în cadrul prezentărilor se pot integra majoritatea tipurilor de documente MS Office cunoscute, filme şi alte materiale interactive).

AeL Enterprise asigură o instruire unitară, o mai bună monitorizare a procesului şi a rezultatelor obţinute de cursanţi şi instructori, evaluarea metodelor didactice folosite, legături cu domenii conexe subiectelor abordate, planificarea atentă a resurselor (instructori, săli de curs), economie de timp, şi optimizarea procesului de instruire.

Utilizarea AeL Enterprise permite nu doar gestionarea resurselor de instruire ale organizaţiei, ci şi monitorizarea rezultatelor si progreselor inregistrate prin folosirea sistemului.