AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO RomaniaSIMAVI

SEI (Sistemul Educaţional Informatizat) - Programul naţional al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Programul SEI reprezintă materializarea strategiei Guvernului României în domeniul informatizării şi educaţiei asistate de calculator.

Prezentare

SEI - Sistemul Educaţional Informatizat, este un proiect ambiţios, iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi, din 2001, a fost integrat ca o componentă cheie în cadrul reformei educaţionale din România. Proiectul se focusează pe educaţia digitală a populaţiei în special a populaţiei tinere, precum şi pe introducerea şi adoptarea technologiei informaţiei în educaţie, ca suport în procesul de predare/învăţare şi a activităţilor de management educaţional.

Introducerea resurselor IT&C în şcolile româneşti a reprezentat pasul obligatoriu în crearea unei societăţi bazate pe cunoaştere, competitivă la nivel european şi mondial.

Sistemul Educaţional Informatizat sprijină obiectivele reformei educaţionale în conformitate cu strategiile Uniunii Europene: eEurope 2005, Iniţiativei europene de eLearning, i2010.

Programul este implementat de un parteneriat public-privat. Principalele companii implicate în implementarea SEI sunt SIVECO Romania, HP şi IBM.

Obiectiv

Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a oferi acces egal tuturor elevilor şi profesorilor din învăţământul pre-universitar la instrumente moderne de predare/învăţare. În prezent, şcolile româneşti pun la dispoziţia beneficiarilor laboratoare computerizate, dotate cu tehnologie de vârf, crescând astfel calitatea procesului educaţional.

Metodologie

Ca un program strategic al Ministerului, SEI acoperă toate activităţile majore în sectorul educaţional:

Utilizatorii şi beneficiarii proiectului se regăsesc la toate nivelurile sistemului educaţional (local, regional şi naţional, fiecare dintre ele cuprinzând mai multe sub-niveluri) şi includ profesori, elevi, părinţi, manageri, personal administrativ, factorilor de decizie şi publicul larg.

Implementare

Proiectele educationale implementate la nivel national au inclus:

Până în prezent, proiectul SEI a realizat cu succes patru etape de implementare, fiecare fiind dezvoltat ca un pas strategic pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ românesc.

Rezultate şi realizări

Educaţia românească înainte de SEI:

Educatia romaneasca în prezent:

Un studiu independent, efectuat la nivel naţional, în perioada august 2007 - mai 2008 de către Universitatea din Bucureşti, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE) şi cu Asociaţia pentru Ştiinţele Educaţiei (ASTED), relevă un impact pozitiv al SEI asupra sistemului de învăţământ, atât din perspectiva cadrelor didactice cât şi din cea a elevilor:

Pentru mai multe informaţii vizitaţi Portalul Educaţional SEI sau descărcaţi broşura SEI în format PDF.