AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO RomaniaSIMAVI

Termeni şi condiţii

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului www.advancedelearning.com

1. INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului SIVECO Romania de către potenţialii vizitatori sau clienţi.

Accesând şi navigând pe siteul www.advancedelearning.com, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

2. CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR SITE-ULUI

Nici o informaţie prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general şi produse sau servicii software în special, venind din partea SIVECO Romania.

3. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitaţilor, produselor şi serviciilor SIVECO Romania.

SIVECO Romania nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

  1. evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
  2. neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
  3. inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, SIVECO Romania nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

4. DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea SIVECO Romania S.A., care îşi rezervă dreptul de a modifica/revizui conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi făra nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului proprietate a SIVECO Romania, www.advancedelarning.com, este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de SIVECO Romania. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea SIVECO Romania.

5. OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

SIVECO Romania nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze SIVECO Romania prin unul din mijloacele afişate în pagina "Contact" a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

6. INFORMAŢII PERSONALE

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile SIVECO Romania, dar poate include şi alte informaţii aflate în stransă legatură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

7. LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conţine linkuri sau trimiteri către alte site-uri considerate de SIVECO Romania utile în legatură cu conţinutul site-ului său şi care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

SIVECO Romania nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

8. INFORMAŢIILE OFERITE PRIN ÎNTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care viziteaza site-ul www.advancedelearning.com, proprietate a companiei SIVECO Romania, şi care îi oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site işi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către SIVECO Romania în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către SIVECO Romania a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina "Contact" din site); alte activitati întreprinse de SIVECO Romania şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

SIVECO Romania va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legatură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii "Contact" din site. Condiţiile de utilizare a site-ului sunt guvernate şi interpretate conform Legilor din Romania.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

1. Politica păstrării confidenţialităţii

Noţiunea de "date personale" se referă la informaţii de tipul nume, data naşterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, care vă identifică. SIVECO Romania SA nu va folosi aceste date fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs. se va ţine cont de compatibilitatea totală cu standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimităţii şi legile româneşti în vigoare.

2. Spam

SIVECO Romania SA este total împotriva "spam"-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Cu permisiunea dvs. SIVECO Romania SA vă poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

3. Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site

Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi fiecare şi toate adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinută în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a SIVECO Romania SA.

De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

SIVECO Romania SA poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare a site-ului, fără notificare prealabilă.

Link-urile spre acest site sunt permise numai către pagina "Home". Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris din partea SIVECO Romania SA. Includerea în site-uri cu frame-uri, în care acest site este o pagină din cadrul frame-ului, este strict interzisă.

Copyright (c) 2010 SIVECO Romania SA